Podatność CVE-2020-9486


Publikacja: 2020-10-01   Modyfikacja: 2020-10-02

Opis:
In Apache NiFi 1.10.0 to 1.11.4, the NiFi stateless execution engine produced log output which included sensitive property values. When a flow was triggered, the flow definition configuration JSON was printed, potentially containing sensitive values in plaintext.

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> NIFI 

 Referencje:
https://nifi.apache.org/security#CVE-2020-9486

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top