Podatność CVE-2020-9517


Publikacja: 2020-03-09

Opis:
There is an improper restriction of rendered UI layers or frames vulnerability in Micro Focus Service Manager Release Control versions 9.50 and 9.60. The vulnerability may result in the ability of malicious users to perform UI redress attacks.

Typ:

CWE-601

(URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
4.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Service manager 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03604692

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top