Podatność CVE-2020-9519


Publikacja: 2020-03-16

Opis:
HTTP methods reveled in Web services vulnerability in Micro Focus Service manager (server), affecting versions 9.40, 9.41, 9.50, 9.51, 9.52, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63. The vulnerability could be exploited to allow exposure of configuration data.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Service manager 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/doc/KM03607789

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top