Podatność CVE-2020-9752


Publikacja: 2020-03-23

Opis:
Naver Cloud Explorer before 2.2.2.11 allows the attacker can move a local file in any path on the filesystem as a system privilege through its named pipe.

Typ:

CWE-610

(Externally Controlled Reference to a Resource in Another Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Naver -> Cloud explorer 

 Referencje:
https://cve.naver.com/detail/cve-2020-9752

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top