Podatność CVE-2021-0212


Publikacja: 2021-01-15

Opis:
An Information Exposure vulnerability in Juniper Networks Contrail Networking allows a locally authenticated attacker able to read files to retrieve administrator credentials stored in plaintext thereby elevating their privileges over the system. This issue affects: Juniper Networks Contrail Networking versions prior to 1911.31.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Juniper -> Contrail networking 

 Referencje:
https://kb.juniper.net/JSA11102

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top