Podatność CVE-2021-1569


Publikacja: 2021-06-16

Opis:
Multiple vulnerabilities in Cisco Jabber for Windows, Cisco Jabber for Mac, and Cisco Jabber for mobile platforms could allow an attacker to access sensitive information or cause a denial of service (DoS) condition. For more information about these vulnerabilities, see the Details section of this advisory.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Jabber 

 Referencje:
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-jabber-GuC5mLwG

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top