Podatność CVE-2021-1651


Publikacja: 2021-01-12

Opis:
Diagnostics Hub Standard Collector Elevation of Privilege Vulnerability This CVE ID is unique from CVE-2021-1680.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Visual studio 
Microsoft -> Visual studio 2017 
Microsoft -> Visual studio 2019 
Microsoft -> Windows 10 
Microsoft -> Windows server 2016 
Microsoft -> Windows server 2019 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-1651

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top