Podatność CVE-2021-1716


Publikacja: 2021-01-12

Opis:
Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability This CVE ID is unique from CVE-2021-1715.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> 365 apps 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Office online server 
Microsoft -> Office web apps 
Microsoft -> Office web apps server 
Microsoft -> Sharepoint enterprise server 
Microsoft -> Sharepoint server 
Microsoft -> WORD 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-1716

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top