Podatność CVE-2021-20324


Publikacja: 2022-04-18

Opis:
A flaw was found in WildFly Elytron. A variation to the use of a session fixation exploit when using Undertow was found despite Undertow switching the session ID after authentication.

Typ:

CWE-384

(Session Fixation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Codeready studio 
Redhat -> Descision manager 
Redhat -> Jboss enterprise application platform 
Redhat -> Process automation 
Redhat -> Single sign-on 
Redhat -> Wildfly elytron 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1830206

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top