Podatność CVE-2021-20583


Publikacja: 2021-06-25

Opis:
IBM Security Verify (IBM Security Verify Privilege Vault 10.9.66) could disclose sensitive information through an HTTP GET request by a privileged user due to improper input validation.. IBM X-Force ID: 199396.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Security verify 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/199396
https://www.ibm.com/support/pages/node/6467045

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top