Podatność CVE-2021-21488


Publikacja: 2021-03-09

Opis:
Knowledge Management versions 7.01, 7.02, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50 allows a remote attacker with basic privileges to deserialize user-controlled data without verification, leading to insecure deserialization which triggers the attacker??s code, therefore impacting Availability.

Typ:

CWE-502

(Deserialization of Untrusted Data)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SAP -> Netweaver knowledge management 

 Referencje:
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2983436
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=571343107

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top