Podatność CVE-2021-21802


Publikacja: 2021-07-16

Opis:
This vulnerability is present in device_graph_page.php script, which is a part of the Advantech R-SeeNet web applications. A specially crafted URL by an attacker and visited by a victim can lead to arbitrary JavaScript code execution.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Advantech -> R-seenet 

 Referencje:
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2021-1272

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top