Podatność CVE-2021-22030


Publikacja: 2021-11-19

Opis:
In versions of Greenplum database prior to 5.28.14 and 6.17.0, certain statements execution led to the storage of sensitive(credential) information in the logs of the database. A malicious user with access to logs can read sensitive(credentials) information about users

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Greenplum -> Greenplum 

 Referencje:
https://github.com/greenplum-db/gpdb/security/advisories/GHSA-c7w8-gx27-h4mr

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top