Podatność CVE-2021-22125


Publikacja: 2021-07-20

Opis:
An instance of improper neutralization of special elements in the sniffer module of FortiSandbox before 3.2.2 may allow an authenticated administrator to execute commands on the underlying system's shell via altering the content of its configuration file.

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Fortinet -> Fortisandbox 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-21-005

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top