Podatność CVE-2021-22195


Publikacja: 2021-04-01

Opis:
Client side code execution in gitlab-vscode-extension v3.15.0 and earlier allows attacker to execute code on user system

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gitlab -> Gitlab-vscode-extension 

 Referencje:
https://gitlab.com/gitlab-org/cves/-/blob/master/2021/CVE-2021-22195.json
https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-vscode-extension/-/issues/325

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top