Podatność CVE-2021-22384


Publikacja: 2021-08-02

Opis:
There is an Information Disclosure Vulnerability in Huawei Smartphone.Successful exploitation of this vulnerability may lead to authentication bypass.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Huawei -> Magic ui 
Huawei -> EMUI 

 Referencje:
https://consumer.huawei.com/en/support/bulletin/2021/6/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top