Podatność CVE-2021-22450


Publikacja: 2021-10-28

Opis:
A component of the HarmonyOS has a Incomplete Cleanup vulnerability. Local attackers may exploit this vulnerability to cause memory exhaustion.

Typ:

CWE-459

(Incomplete Cleanup)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Huawei -> Harmonyos 

 Referencje:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/security/update/security-bulletins-202107-0000001123874808

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top