Podatność CVE-2021-22496


Publikacja: 2021-03-25

Opis:
Authentication Bypass Vulnerability in Micro Focus Access Manager Product, affects all version prior to version 4.5.3.3. The vulnerability could cause information leakage.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Access manager 

 Referencje:
https://www.netiq.com/documentation/access-manager-45-appliance/accessmanager453-p3-release-notes/data/accessmanager453-p3-release-notes.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top