Podatność CVE-2021-22506


Publikacja: 2021-03-26

Opis:
Advance configuration exposing Information Leakage vulnerability in Micro Focus Access Manager product, affects all versions prior to version 5.0. The vulnerability could cause information leakage.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microfocus -> Access manager 

 Referencje:
https://www.microfocus.com/documentation/access-manager/5.0/accessmanager50-release-notes/accessmanager50-release-notes.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top