Podatność CVE-2021-22511


Publikacja: 2021-04-08   Modyfikacja: 2021-04-09

Opis:
Improper Certificate Validation vulnerability in Micro Focus Application Automation Tools Plugin - Jenkins plugin. The vulnerability affects version 6.7 and earlier versions. The vulnerability could allow unconditionally disabling of SSL/TLS certificates.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Application automation tools 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2021-04-07/#SECURITY-2176

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top