Podatność CVE-2021-22957


Publikacja: 2021-11-24

Opis:
A Cross-Origin Resource Sharing (CORS) vulnerability found in UniFi Protect application Version 1.19.2 and earlier allows a malicious actor who has convinced a privileged user to access a URL with malicious code to take over said user??s account.This vulnerability is fixed in UniFi Protect application Version 1.20.0 and later.

Typ:

CWE-668

(Exposure of Resource to Wrong Sphere)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
UI -> Unifi protect 

 Referencje:
https://community.ui.com/releases/Security-Advisory-Bulletin-021-021/62bd8841-6603-4fee-9dba-73037148f173

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top