Podatność CVE-2021-24024


Publikacja: 2021-04-12

Opis:
A clear text storage of sensitive information into log file vulnerability in FortiADCManager 5.3.0 and below, 5.2.1 and below and FortiADC 5.3.7 and below may allow a remote authenticated attacker to read other local users' password in log files.

Typ:

CWE-532

(Information Exposure Through Log Files)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortiadc 
Fortinet -> Fortiadc manager 

 Referencje:
https://fortiguard.com/advisory/FG-IR-19-244

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top