Podatność CVE-2021-24474


Publikacja: 2021-08-02

Opis:
The Awesome Weather Widget WordPress plugin through 3.0.2 does not sanitize the id parameter of its awesome_weather_refresh AJAX action, leading to an unauthenticated Reflected Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Awesome weather widget -> Awesome weather widget 

 Referencje:
https://wpscan.com/vulnerability/49bc46a8-9d55-4fa1-8e0d-0556a6336fa0

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top