Podatność CVE-2021-24574


Publikacja: 2021-08-23

Opis:
The Simple Banner WordPress plugin before 2.10.4 does not sanitise and escape one of its settings, allowing high privilege users such as admin to use Cross-Site Scripting payload even when the unfiltered_html capability is disallowed.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Simple banner project -> Simple banner 

 Referencje:
https://plugins.trac.wordpress.org/changeset/2571047/
https://wpscan.com/vulnerability/9adf7022-5108-43b7-bf0e-a42593185b74

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top