Podatność CVE-2021-25269


Publikacja: 2021-11-26

Opis:
A local administrator could prevent the HMPA service from starting despite tamper protection using an unquoted service path vulnerability in the HMPA component of Sophos Intercept X Advanced and Sophos Intercept X Advanced for Server before version 2.0.23, as well as Sophos Exploit Prevention before version 3.8.3.

Typ:

CWE-428

(Unquoted Search Path or Element)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Sophos -> Exploit prevention 
Sophos -> Intercept x endpoint 
Sophos -> Intercept x for server 

 Referencje:
https://www.sophos.com/en-us/security-advisories/sophos-sa-20211126-ixa-hmpa-local-dos

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top