Podatność CVE-2021-25328


Publikacja: 2021-04-09

Opis:
Skyworth Digital Technology RN510 V.3.1.0.4 RN510 V.3.1.0.4 contains a buffer overflow vulnerability in /cgi-bin/app-staticIP.asp. An authenticated attacker can send a specially crafted request to endpoint which can lead to a denial of service (DoS) or possible code execution on the device.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Shenzhen Skyworth RN510 Buffer Overflow
Kaustubh G. Padw...
05.05.2021

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy

 Referencje:
https://s3curityb3ast.github.io/KSA-Dev-011.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top