Podatność CVE-2021-25352


Publikacja: 2021-03-25

Opis:
Using PendingIntent with implicit intent in Bixby Voice prior to version 3.0.52.14 allows attackers to execute privileged action by hijacking and modifying the intent.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Samsung -> Bixby voice 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/
https://security.samsungmobile.com/serviceWeb.smsb

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top