Podatność CVE-2021-25368


Publikacja: 2021-03-25

Opis:
Hijacking vulnerability in Samsung Cloud prior to version 4.7.0.3 allows attackers to intercept when the provider is executed.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Samsung -> Cloud 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/
https://security.samsungmobile.com/serviceWeb.smsb

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top