Podatność CVE-2021-25521


Publikacja: 2021-12-08

Opis:
Insecure caller check in sharevia deeplink logic prior to Samsung Internet 16.0.2 allows unstrusted applications to get current tab URL in Samsung Internet.

Typ:

CWE-552

(Files or Directories Accessible to External Parties)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Samsung -> Internet 

 Referencje:
https://security.samsungmobile.com/serviceWeb.smsb?year=2021&month=12

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top