Podatność CVE-2021-25864


Publikacja: 2021-01-26

Opis:
node-red-contrib-huemagic 3.0.0 is affected by hue/assets/..%2F Directory Traversal.in the res.sendFile API, used in file hue-magic.js, to fetch an arbitrary file.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Node-red-contrib-huemagic project -> Node-red-contrib-huemagic 

 Referencje:
https://github.com/Foddy/node-red-contrib-huemagic/issues/217

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top