Podatność CVE-2021-26420


Publikacja: 2021-06-08   Modyfikacja: 2021-06-09

Opis:
Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability This CVE ID is unique from CVE-2021-31963, CVE-2021-31966.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Sharepoint enterprise server 
Microsoft -> Sharepoint foundation 
Microsoft -> Sharepoint server 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-26420

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top