Podatność CVE-2021-26550


Publikacja: 2021-02-09

Opis:
An issue was discovered in SmartFoxServer 2.17.0. Cleartext password disclosure can occur via /config/server.xml.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
SmartFoxServer 2X 2.17.0 Credential Disclosure
LiquidWorm
08.02.2021

Typ:

CWE-312

(Cleartext Storage of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Smartfoxserver -> Smartfoxserver 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/161337/SmartFoxServer-2X-2.17.0-Credential-Disclosure.html
https://www.smartfoxserver.com/
https://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/
https://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2021-5627.php

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top