Podatność CVE-2021-27075


Publikacja: 2021-03-11

Opis:
Azure Virtual Machine Information Disclosure Vulnerability

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.7/10
2.9/10
5.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Azure container instance 
Microsoft -> Azure container registry 
Microsoft -> Azure kubernetes service 
Microsoft -> Azure service fabric 
Microsoft -> Azure spring cloud 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-27075

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top