Podatność CVE-2021-27328


Publikacja: 2021-02-19

Opis:
Yeastar NeoGate TG400 91.3.0.3 devices are affected by Directory Traversal. An authenticated user can decrypt firmware and can read sensitive information, such as a password or decryption key.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Yeastar TG400 GSM Gateway 91.3.0.3 Path Traversal
SQSamir
27.02.2021

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/161560/Yeastar-TG400-GSM-Gateway-91.3.0.3-Path-Traversal.html
http://yeastar.com
https://github.com/SQSamir/CVE-2021-27328

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top