Podatność CVE-2021-27736


Publikacja: 2021-04-22

Opis:
FusionAuth fusionauth-samlv2 before 0.5.4 allows XXE attacks via a forged AuthnRequest or LogoutRequest because parseFromBytes uses javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory unsafely.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fusionauth -> Saml v2 

 Referencje:
https://www.compass-security.com/fileadmin/Research/Advisories/2021-03_CSNC-2021-004_FusionAuth_SAML_Library_XML_External_Entity.txt
https://github.com/FusionAuth/fusionauth-samlv2/compare/0.5.3...0.5.4
https://github.com/FusionAuth/fusionauth-samlv2/commit/c66fb689d50010662f705d5b585c6388ce555dbd

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top