Podatność CVE-2021-27973


Publikacja: 2021-04-02

Opis:
SQL injection exists in Piwigo before 11.4.0 via the language parameter to admin.php?page=languages.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Piwigo 11.3.0 SQL Injection
nu11secur1ty
30.04.2021
Med.
Piwigo 11.3.0 language SQL
@nu11secur1ty
03.05.2021

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Piwigo -> Piwigo 

 Referencje:
https://github.com/Piwigo/Piwigo/issues/1352

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top