Podatność CVE-2021-28236


Publikacja: 2021-12-02   Modyfikacja: 2021-12-03

Opis:
LibreDWG v0.12.3 was discovered to contain a NULL pointer dereference via out_dxfb.c.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Libredwg 

 Referencje:
https://github.com/LibreDWG/libredwg/issues/324

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top