Podatność CVE-2021-28379


Publikacja: 2021-03-15

Opis:
web/upload/UploadHandler.php in Vesta Control Panel (aka VestaCP) through 0.9.8-27 and myVesta through 0.9.8-26-39 allows uploads from a different origin.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
VestaCP 0.9.8 File Upload CSRF
Fady Othman
17.03.2021

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Vestacp -> Vesta control panel 
Myvestacp -> Myvesta 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/161836/VestaCP-0.9.8-Cross-Site-Request-Forgery.html
https://github.com/myvesta/vesta/commit/3402071e950e76b79fa8672a1e09b70d3860f355

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top