Podatność CVE-2021-28646


Publikacja: 2021-04-13

Opis:
An insecure file permissions vulnerability in Trend Micro Apex One, Apex One as a Service and OfficeScan XG SP1 could allow a local attacker to take control of a specific log file on affected installations.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Trendmicro -> Apex one 
Trendmicro -> Officescan 

 Referencje:
https://success.trendmicro.com/solution/000286157
https://success.trendmicro.com/solution/000286019

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top