Podatność CVE-2021-28960


Publikacja: 2021-09-21

Opis:
ManageEngine Desktop Central before build 10.0.683 allows Unauthenticated Remote Code Execution during communication with Notification Server.

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Manageengine -> Desktop central 

 Referencje:
https://www.manageengine.com
https://www.manageengine.com/products/desktop-central/unauthenticated-command-injection-vulnerability.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top