Podatność CVE-2021-29088


Publikacja: 2021-06-01

Opis:
Improper limitation of a pathname to a restricted directory ('Path Traversal') in cgi component in Synology DiskStation Manager (DSM) before 6.2.4-25553 allows local users to execute arbitrary code via unspecified vectors.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Diskstation manager 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_21_03

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top