Podatność CVE-2021-29727


Publikacja: 2021-08-26   Modyfikacja: 2021-08-27

Opis:
IBM AIX 7.1, 7.2, and VIOS 3.1 could allow a local user to exploit a vulnerability in the AIX kernel to cause a denial of service. IBM X-Force ID: 201106.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
IBM -> AIX 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/201106
https://www.ibm.com/support/pages/node/6483875

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top