Podatność CVE-2021-29860


Publikacja: 2021-11-17

Opis:
IBM AIX 7.1, 7.2, and VIOS 3.1 could allow a non-privileged local user to exploit a vulnerability in the libc.a library to expose sensitive information. IBM X-Force ID: 206084.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> VIOS 
IBM -> AIX 

 Referencje:
https://www.ibm.com/support/pages/node/6516774
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/206084

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top