Podatność CVE-2021-30004


Publikacja: 2021-04-02

Opis:
In wpa_supplicant and hostapd 2.9, forging attacks may occur because AlgorithmIdentifier parameters are mishandled in tls/pkcs1.c and tls/x509v3.c.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
W1.fi -> Hostapd 
W1.fi -> Wpa supplicant 

 Referencje:
https://w1.fi/cgit/hostap/commit/?id=a0541334a6394f8237a4393b7372693cd7e96f15

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top