Podatność CVE-2021-31174


Publikacja: 2021-05-11

Opis:
Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> 365 apps 
Microsoft -> Excel 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Office online server 
Microsoft -> Office web apps server 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2021-31174

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top