Podatność CVE-2021-31338


Publikacja: 2021-08-19

Opis:
A vulnerability has been identified in SINEMA Remote Connect Client (All versions < V3.0 SP1). Affected devices allow to modify configuration settings over an unauthenticated channel. This could allow a local attacker to escalate privileges and execute own code on the device.

Typ:

NVD-CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Siemens -> Sinema remote connect 

 Referencje:
https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-816035.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top