Podatność CVE-2021-31381


Publikacja: 2021-10-19

Opis:
A configuration weakness in the JBoss Application Server (AppSvr) component of Juniper Networks SRC Series allows a remote attacker to send a specially crafted query to cause the web server to delete files which may allow the attacker to disrupt the integrity and availability of the system.

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Juniper -> Session and resource control 

 Referencje:
https://kb.juniper.net/JSA11248

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top