Podatność CVE-2021-3164


Publikacja: 2021-01-26

Opis:
ChurchRota 2.6.4 is vulnerable to authenticated remote code execution. The user does not need to have file upload permission in order to upload and execute an arbitrary file via a POST request to resources.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Church Rota 2.6.4 Shell Upload
Rob McCarthy
20.01.2021

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Churchdesk -> Churchrota 

 Referencje:
https://github.com/Little-Ben/ChurchRota
https://github.com/rmccarth/cve-2021-3164

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top