Podatność CVE-2021-31783


Publikacja: 2021-04-26

Opis:
show_default.php in the LocalFilesEditor extension before 11.4.0.1 for Piwigo allows Local File Inclusion because the file parameter is not validated with a proper regular-expression check.

Typ:

CWE-345

(Insufficient Verification of Data Authenticity)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Piwigo -> Localfiles editor 

 Referencje:
https://piwigo.org/ext/index.php?cid=null
https://github.com/Piwigo/LocalFilesEditor/issues/2
https://github.com/Piwigo/LocalFilesEditor/commit/dda691d3e45bfd166ac175c70bd8b91cb4917b6b

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top