Podatność CVE-2021-31813


Publikacja: 2021-07-01

Opis:
Zoho ManageEngine Applications Manager before 15130 is vulnerable to Stored XSS while importing malicious user details (e.g., a crafted user name) from AD.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine applications manager 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/products/applications_manager/security-updates/security-updates-cve-2021-31813.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top